Renda i Societats - IVA simplificat trimestral i REDEME - Declaració informativa d'operacions incloses en els llibres de registre i d'operacions intracomunitàries

El 22 juliol 2019

http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/ca_es/Bibl_virtual/folletos/calendario_contribuyente.shtml


Renda i Societats (juny 2019/segon trimestre 2019: 111,115,123,130,131) - IVA simplificat trimestral i REDEME (303) - Declaració informativa d'operacions incloses en els llibres de registre (juny 2019: 340) i d'operacions intracomunitàries (juny/segon trimestre 2019: 349)