Impost sobre les estades en establiments turístics (1er semestre)

El 20 octubre 2019

https://atc.gencat.cat/ca/tributs/ieet/tramit-ieet/index.html


Impost sobre les estades en establiments turístics (1er semestre, període de l'1-04 al 30-09. Model 950, Gencat)