Ajuntament de Palafrugell - IBI Impost sobre Béns Immobles de naturalesa urbana, 2n termini (50%)

El 01 novembre 2019

https://seu.palafrugell.cat/informacio-municipal/calendaris/calendari-del-contribuent


Ajuntament de Palafrugell - IBI Impost sobre Béns Immobles de naturalesa urbana, 2on termini (50%) rebuts domiciliats