Asemges
  • Home
  • Tax calendar
  • Ajuntament de Palafrugell - IBI Impost sobre Béns Immobles de naturalesa urbana, 1r termini (50%)

Ajuntament de Palafrugell - IBI Impost sobre Béns Immobles de naturalesa urbana, 1r termini (50%)

On 01 May 2019

Ajuntament de Palafrugell - IBI Impost sobre Béns Immobles de naturalesa urbana, 1er termini (50%) rebuts domiciliats

Event search

Listing all events

C. dels Valls, 20 - Palafrugell

Av. de les Voltes, 23 - La Bisbal