Asemges
  • Home
  • Tax calendar
  • IRNR, Impost sobre la renda de no residents. Rendes obtingudes sense mediació d'establiment permanent. Retencions i ingressos a compte

IRNR, Impost sobre la renda de no residents. Rendes obtingudes sense mediació d'establiment permanent. Retencions i ingressos a compte

On 21 October 2019

IRNR, Impost sobre la renda de no residents. Rendes obtingudes sense mediació d'establiment permanent. Retencions i ingressos a compte (tercer trimestre 2019: 216)

Event search

Listing all events

C. dels Valls, 20 - Palafrugell

Av. de les Voltes, 23 - La Bisbal