RENDA i PATRIMONI declaració anual amb resultat a tornar, renúncia a la devolució, negatiu i a ingressar sense domiciliació

On 01 July 2019

http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/ca_es/Bibl_virtual/folletos/calendario_contribuyente.shtml


RENDA i PATRIMONI declaració anual 2018 amb resultat a tornar, renúncia a la devolució, negatiu i a ingressar sense domiciliació. Últim dia (D-100, D-714)