Asemges

Ajuntament de Palafrugell - IBI Impost sobre Béns Immobles de naturalesa urbana, 1r termini (50%)

En 01 Mayo 2019

Ajuntament de Palafrugell - IBI Impost sobre Béns Immobles de naturalesa urbana, 1er termini (50%) rebuts domiciliats

C. dels Valls, 20 - Palafrugell

Av. de les Voltes, 23 - La Bisbal