Asemges
  • Inicio
  • Calendario fiscal
  • Año 2019
  • Declaració informativa anual residents fiscals espanyols de les transaccions econòmiques i els saldos d'actius i passius financers amb l'exterior

Declaració informativa anual residents fiscals espanyols de les transaccions econòmiques i els saldos d'actius i passius financers amb l'exterior

En 21 Enero 2019

Declaració informativa anual residents fiscals espanyols de les transaccions econòmiques i els saldos d'actius i passius financers amb l'exterior (any 2018, Banco de España)

C. dels Valls, 20 - Palafrugell

Av. de les Voltes, 23 - La Bisbal