Renda i Societats grans empreses - REDEME - Declaració informativa d'operacions incloses en els llibres de registre i d'operacions intracomunitàries

En 20 Marzo 2019

http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/ca_es/Bibl_virtual/folletos/calendario_contribuyente.shtml


Renda i Societats grans empreses (febrer 2019: 111,115,123) - REDEME (303) - Declaració informativa d'operacions incloses en els llibres de registre (febrer 2019: 340) i d'operacions intracomunitàries (febrer 2019: 349)