RENDA i PATRIMONI declaració anual, amb resultat a ingressar amb domiciliació en compte

Le 26 Juin 2019

http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/ca_es/Bibl_virtual/folletos/calendario_contribuyente.shtml


RENDA i PATRIMONI declaració anual 2018, amb resultat a ingressar amb domiciliació en compte (D-100, D-714)