Asemges

Corredoria d'assegurances

A través d'un estudi gratuït dels seus béns assegurables (vehicle, llar, vida, salut, negoci, etc.) li podem oferir les millors garanties al millor preu, doncs treballem amb múltiples companyies del sector, seleccionades rigorosament, buscant la solvència financera i la qualitat del servei al client.

ASSEGURANCES

Particulars

 • Vehicle: turismes, motocicletes, caravanes, autocaravanes, camions, furgonetes, autocars, vehicles agrícoles i industrials, remolcs, retirada de carnet, assistència en viatges, defensa jurídica
 • Llar: habitatge habitual o secundari, comunitat de veïns
 • Vida: riscos
 • Financer: unit linked, rendes vitalícies, productes mixtes (plans de pensió, fons d'inversió)
 • Accident: mort, invalidesa, incapacitat temporal per accident o malaltia
 • Salut: quadre mèdic i reemborsament
 • Nàutica: embarcacions de lleure, iots, motos d'aigua

Empreses

 • Comerç: establiments i locals comercials
 • Hostaleria i restauració
 • Indústria
 • Multirisc PIME
 • Serveis professionals
 • Pèrdua de beneficis
 • Responsabilitat civil: explotació, productes, patronal, post-treball, subsidiaris
 • Enginyeria: avaries de maquinària, equips electrònics
 • Tot risc construcció: desenal de danys (assegurança obligatòria per qualsevol obra destinada a habitatges)
 • Accidents de vida: col·lectius i de conveni

ASEMGES, SL Núm. de registre de la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor (DGPFAT) J468GC, concertada assegurança de Responsabilitat Civil segons l'article 27.1 e) i acreditada la capacitat financera segons l'article 27.1 f) (Llei 26/2006, de 17 de juliol, de Mediació d'Assegurances i Reassegurances Privades)

Imprimeix Correu-e

C. dels Valls, 20 - Palafrugell

Av. de les Voltes, 23 - La Bisbal